Alaaste / Lågstadiet

De svenska lågstadierna i Vasa är

  • Gerby skola
  • Haga skola (Gamla Vasa)
  • Sundom skola
  • Vikinga skola

Följande teman tas upp inom begreppet energi

                                                        

Åk 1:       Vattnets aggregationstillstånd

Vattnets kretslopp

Människan och föda

Åk 2:       ”Allt funkar”                          

gratismaterial från Vasa elektriska

Åk 3:       Värme                                  

Åk 4:       Sopsortering

               Studiebesök till Stormossen

               alt. Stormossen besöker skolan

Åk 5:       Människan och kroppen människan behöver energi

Åk 6:       Återvinning

Elektricitet

Spara energi

Icke förnybara/ förnybara energikällor

 

Gerby skola
Haga skola
Sundom skolaV
Vikinga skolai Vasa