Gymnasiet / Lukio

Vasa Gymnasium / Vaasan Lyseon Lukio /   Vasa Övingsskola

Vasa gymnasim

Energidagen

Varje höst hålls en ”energidag” för åk 1. Då besöker alla studernade två företag i nejden. Före besöket, oftast dagen före, hålls en föreläsning om Vasa energikluster. Efter föreläsningen går studerande i egna klasser och de två företag som skall besökas presenteras. Sista delen av förarbetet går ut på att studerande i mindre grupper tar reda på fakta och förbereder frågor inför besöken.

Själva besöksdagen pågår en förmiddag mellan kl. 8 – 12. Med förflyttningar ger det ca 1,5 h per företag. För att få lämplig gruppstorlek så startar halva årskusen vid ena företaget och andra halvan vid det andra för att sedan byta vid halvtid. Under besöket skickar studerande in minst ett inlägg till en Yammer-grupp som skapats för ändamålet.

Efter besöken gör studeranden en presentation över företagen. Detta görs i samma mindre grupper som förberett besöken. Dagen avlutas med att grupperna presenterar sina resultat för hela klassen.

Energikursen

Vasa gymnasium erbjuder en tillämpad kurs i fysik som tar fasta på Vasa energikluster och grundläggande energiteknik. Kursen riktar sig till alla studerande, man behöver alltså inte läsa fördjupad fysik för att delta.

Kursupplägget varierar berode på deltagarnas antal, bakgrundskunskaper och tidpunkt som kursen ordnas. Nedan listas några huvudrubriker:
– Besöka EnergyWeek
– Marknadsföring
– Skillnad på energi och effekt samt enheter och storleksordningar för dessa
– Begreppet verkningsgrad
– Energiproduktion och reglerkraft samt elöverföring
– Olika uppvärmingssystem för bostadshus
– Exursion till ett pannrumm
– Inlämningsuppgift med uppgifter om pannrummet och hur energi fårs, lagras och distribueras.

Future Fun dagen

Under dagen presenteras olika utbildningar. Under föremiddagen presenterar olika skolor sina utbildningsprogram i form av korta presentationssnuttar. Under eftermiddagen finns material och i vissa fall representater från olika skolor i matsalen för att berätta mera åt studerande som har frågor.

Vaasan Lyseon Lukio

Future Fun

Future Fun on keväisin järjestettävä teemapäivä, jolloin opiskelijoille esitellään erilaisia uratarinoita ja opiskelualoja. Opiskelijat voivat oman kiinnostuksensa mukaan valita mihin haluavat tutustua.

Vasa övningsskolas gymnasium