Yliopisto / Universitet

Tulevaisuuden bisnestä, johtamista ja energiaa

Me teemme muutoksen

Vaasan yliopistossa me haastamme itsemme ja opiskelijamme havaitsemaan ja tarttumaan aikamme ilmiöihin uusista näkökulmista ja etsimään ratkaisuja, joilla on merkitystä. Avaamme mielemme ja ovemme huomisen mahdollisuuksille ja suuntaamme tulevaisuuteen rohkeasti.

Laadukasta ja työnantajien arvostamaa

Koulutuksemme

Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Meiltä valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä.

Vastaamme nykypäivän vaatimuksiin antamalla kaikille opiskelijoillemme valmiudet kansainvälisiin tehtäviin ja liiketoimintaosaamiseen. Yliopistomme vahvuutena on yhteisöllisyys: olemme tiivis yhteisö, jossa kaveria ei jätetä.

Yksi Vaasan yliopiston strategisista painoaloista on energia ja kestävä kehitys. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka olemme valinneet ja joihin keskitymme erityisesti.

Tekniikan diplomi-insinööri- ja maisteriohjelmat

Meillä voit suorittaa energia-, sähkö-, tuotantotalouden tai automaatio ja tietotekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon. Voit myös opiskella kansainvälisissä Industrial Digitalisation- ja Industrial Systems Analytics -maisteriohjelmissa.

Valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä Vaasan alueella on paljon tekniikan alan kansainvälisiä yrityksiä. Valmistuneet sijoittuvat suunnittelu-, asiantuntija-, tutkimus-, tuotekehitys-, tuotanto-, markkinointi- ja valmistustehtäviin. Valmistuneiden ammattinimikkeitä voivat olla esim. suunnittelija, kehityspäällikkö, ostaja tai suunnitteluinsinööri.

Tutkimus

Ilmiölähtöistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa
Tutkimuksemme

Tutkimuksemme tuloksena syntyy ratkaisuja, joilla on merkitystä ja jotka vastaavat maailmanlaajuisiin tulevaisuuden haasteisiin.

Tutkimuksessamme keskitymme erityisesti valitsemiimme strategisiin painoaloihin:

  • johtaminen ja muutos
  • energia ja kestävä kehitys
  • rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko

Olemme järjestäneet yliopistomme tutkimustoiminnan tieteenalakohtaisiksi ja monitieteisiksi tutkimusryhmiksi, jotka toteuttavat tutkimushankkeita ja ohjaavat tohtorikoulutettavia. Tutkimusryhmiin kuuluu professoreita, post doc -tutkijoita ja väitöskirjaansa valmistelevia tohtorikoulutettavia sekä projektitutkijoita. Tutkimusryhmät ovat usein verkottuneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Alueen teollisuus tukee yliopistomme tutkimusta ja päinvastoin. Yliopistolla on muun muassa uusi lahjoitusprofessuuri sähkötekniikkaan liittyvien älyverkkojen alueella.

Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentää kolme uutta ilmiölähtöistä tutkimusalustaamme, jotka avaavat ovemme ympäröivään yhteiskuntaan: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Innovation and Entrepreneurship InnoLab ja Digital Economy. Yritykset ovat vahvasti mukana kehitystyössä.

 

VEBIC – Vaasa Energy Business Innovation Centre

VEBIC tarjoaa kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin sekä akateemiseen käyttöön että teollisuuden tarpeita varten.

 

 

VEBIC tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin.

VEBIC-ympäristöön kuuluu muun muassa kaksi laboratoriota, jotka ovat polttomoottori- ja polttoainelaboratorio, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä. Laboratoriot sijaitsevat Palosaaren kampuksen uudessa laboratoriorakennuksessa. VEBICissä tutkitaan uutta ener

giateknologiaa sekä uuden teknologian käyttöönoton vaikutuksia liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Projektit keskittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin, joustavaan energiantuotantoon, moottorivoimaloiden sähköjärjestelmiin, energiantuotannon hukkaenergian ja päästöjen vähentämiseen sekä energiasektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

VEBIC-tutkimusinfrastruktuurilla Vaasan yliopisto vahvistaa asemaansa energiatutkimuksen kansainvälisessä kärjessä. VEBIC palvelee energia-alan ja akateemisten laitosten kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja koulutustarpeita. Se tarjoaa myös ainutlaatuisen avoimen tutkimusinfrastruktuurin sekä yrityksille että muille yliopistoille.

Lisätietoja:

https://www.univaasa.fi/fi/education/

www.technobothnia.fi

https://www.univaasa.fi/fi/sites/vebic/