Yrkesutbildning / Ammatillinen koulutus

Vamia tarjoaa ammatillista koulutusta Vaasassa sekä nuorille, aikuisille että yrityksille. Meillä voit rakentaa oman näköisen opintopolun tai päivittää osaamistasi vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Vamiassa energiakoulutus on luonteva osa opintoja. Energiaopinnot on usein integroitu opetukseen.

Työelämäyhteydet

Vamiassa on toimivat työelämäyhteydet. Opiskelijalla on käytössä riittävä määrä energia-alan yrityksiä työssäoppimispaikoiksi kaikissa tutkinnoissa. Koulullamme on ajan mukainen infra, joka mahdollistaa energiaosaamisen oppimisen. Opiskelijat sijoittuvat hyvin energia-alan yrityksiin, kesätöihin ja valmistumisen jälkeen energia-alan työpaikkoihin.

Kansainvälisyys

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista myös ulkomailla. Ulkomaan vaihtokohteen voit hankkia itse tai hyödyntää oppilaitoksen yhteistyökumppaneita 18 eri maasta. Kaikki Vamian koulutusohjelmat tarjoavat mahdollisuuden ulkomaavaihtoon ja kansainvälisiin kokemuksiin

TeknoTET

Tekno-TET on vaasalaisten oppilaitosten ja yritysten yhdessä kehittämä monipuolinen työelämään tutustumisohjelma, jonka tavoitteena on tuoda esiin tekniikan alaa varteenotettavana opiskelu- ja uravaihtoehtona.

VAMK-väylä

Vamiasta on mahdollista jatkaa suoraan Vaasan ammattikorkeakouluun ilman pääsykokeita. Opiskelija voi hakea väylälle ja 3. vuoden aikana suoritetaan ammattikorkeakoulun opintoja 30op. VAMK-väylä on mahdollinen seuraavissa tutkinnoissa: lähihoitaja, merkonomi, datanomi, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka.

 

Lisätietoa löydät osoitteesta www.vamia.fi